ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

https://www.csc.gov.mn/s/35/534 ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын Эрэлч нохой хариуцсан гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

https://www.csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/gaali3/4.pdf

Гаалийн ерөнхий газрын харьяа Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын Мэдээллийн технологи хариуцсан гаалийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

https://www.csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2021/gaali1/9.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *