ШИВЭЭХҮРЭН ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Шивээхүрэн дэх Гаалийн газрын 2020 оны 08 сарын төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *