ШИВЭЭХҮРЭН ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 8 САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

Шивээхүрэн дэх Гаалийн газрын 2020 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *