ШИВЭЭХҮРЭН ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ 5 САРЫН БАЙДЛААРХ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /ӨССӨН ДҮНГЭЭР/

ТГТ-2020.05 ШХГГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *