ШИВЭЭХҮРЭН ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН АЖИЛЧДЫН БАЙР БОЛОН БООМТЫН ГАДНА ТАЛБАЙГ 14 ХОНОГТ ТОГТМОЛ ЦНВЭРЛЭЖ ХЭВШСЭН

         Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын ажиллах, амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор ажилчдын байр болон боомтын гадна цэвэрлэгээг 14 хоног бүрийн ням гариг бүр тогтмол хийж хэвшсэн.

         Цэвэрлэгээний хуваарийн дагуу Боомтын цогцолбор хариуцаж байгаа ГУАБ нь тогтмол зохион байгуулдаг. 1-р сард гаалийн хяналт, шалгалтын ГУАБ Л.Энхболд, 2-р сард гаалийн хяналт, шалгалтын ГУАБ Ч.Амангельд зохион байгуулсан. 3-р сард гаалийн хяналт, шалгалтын ГУАБ Б.Гэнэндарам зохион байгуулсан байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *