Мод тарив

Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын албан хаагчид 2018.04.14-ны өдөр БНХАУ-ын Сэхээ боомтын албан хаагчидтай хамтран хоёр хилийн дунд 150 ширхэг мод тарих ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *