“ГААЛЬ БИЗНЕСИЙН ТҮНШЛЭЛ” ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

“Мэдээлэлд суурилсан, техник технологид тулгуурласан гаалийн хяналт-2017” жилийн хүрээнд гааль-бизнесийн түншлэлийг бэхжүүлэх, гаалийн харилцаанд оролцогчид, аж ахуйн нэгж, иргэдэд гаалийн хууль тогтоомж, гаалийн байгууллагаас дэвшүүлэн […]

Read more

“Мэдээлэлд суурилсан, техник технологид тулгуурласан гаалийн хяналт-2017” жилийн хүрээнд гаалийн харилцаанд оролцогчид, аж ахуйн нэгж, иргэдэд гаалийн хууль тогтоомж, гаалийн байгууллагаас дэвшүүлэн тавьж байгаа зорилт, […]

Read more

Гаалийн – Зууч Хамтын ажиллагаа

2017.03.19 өдөр гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн, пүүлэгч нартай хурал хийсэн. Уулзалтанд ШХГГ–ыг төлөөлж Хяналт бүрдүүлэлтийн албаны дарга Д.Батсайхан, бүрдүүлэлтийн ГУБ Э.Алтаншагай, Ц.Баярмаа, Г.Энхтуяа, нөгөө талаас “МАК” […]

Read more

ШхГГ Гаалийн байгууллагын нийгмийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, хууль, тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилт, үйл ажиллагааны онцлогыг олон нийтэд сурталчлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

Шивээхүрэн дэх гаалийн газрын 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 4.1-т Гаалийн байгууллагын үйлчилгээ, гүйцэтгэлийн үр дүнг нэмэгдүүлэх, нэр хүндийг өсгөх стратеги зорилгын хүрээнд Гаалийн […]

Read more
1 2 3