ШИВЭЭХҮРЭН ДЭХ ГААЛИЙН ГАЗАР, ЭЗНЭЭ ГААЛИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН 2017 ОНЫ АЖЛЫН УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2017-04-27-ны өдөр                                                  №2017/01                                             Цэхэ боомт

           

Шивээхүрэн дэх гаалийн газар, эзнээ гаалийн газар хоорондын 2017 оны ажлын уулзалт 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 09.30 цагт Альшаа аймгийн Эзнээ хошуу, Цэхээ боомтын гаалийн байгууллагын төв оффисын хурлын танхимд болов.

 

МУ-ын Шивээхүрэн дэх гаалийн газраас:

 1. ШХГГГ-ын дарга Б.Лхагвадорж
 2. ШХГГ-ын хяналт, бүрдүүлэлтийн албаны дарга Б.Өнөболд
 3. ШХГГ-ын хяналт, шалгалтын ГУАБ Б.Гэнэндарам
 4. ШХГГ-ын хяналт, шалгалтын ГУАБ Л.Энхболд
 5. ШХГГ-ын зөрчил, хойшлуулшгүй ажиллагаа хариуцсан ГУБ Ю.Жаргалсайхан
 6. ШХГГ-ын бичиг баримт, бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ Э.Алтаншагай
 7. ШХГГ-ын бичиг баримт, бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ Б.Нямдаваа
 8. ШХГГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгч Ц.Бадамцэцэг

 

БНХАУ-ын Эзнээ гаалийн газраас:

 1. Гаалийн дарга – CHENG ZHANYOU
 2. Гаалийн орлогч дарга – JIAN KEQIANG
 3. Гаалийн орлогч дарга – BAO HUIQUAN
 4. Гаалийн бүрдүүлэлтийн салбарын дарга – CHAGETU
 5. Гаалийн хяналтын 1-р салбарын дарга – WU.HURCHA
 6. Гаалийн хяналтын 2-р салбарын дарга – LI WEI
 7. Гаалийн байцаагч – XIE XIAOXUE
 8. Гаалийн эрсдэлийн байцаагч – BAIYU
 9. Гаалийн хяналтын 2-р салбарын орлогч дарга – BAO JINSHAN
 10. Гаалийн захиргааны ажилтан – ZHANG YUE

 

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

 1. 2 гаалийн байгууллагын 2016, 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны байдлаар нүүрсний мэдээ болон хамтарсан манифесийн тоо хэмжээг тулгах
 2. Гаалийн зөрчил болон эрсдлийн талаар ярилцах
 3. Импортын ачаа, бараа болон хилийн нээж, хаах ажиллах цагийн талаар
 4. Бусад асуудлаар хэлэлцэнэ. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *