Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

 ШХГГ-аас 2017 оны эхний хагас жилд нүүрс тээврийн жолооч нарт “Нүүрсний хяналтын хэсэг”-т “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-ийг амжилттай зохион байгууллаа. Энэ өдөрлөгийн үеэр ГТХууль тогтоомжоос танилцуулж тээвэрлэлтэд нийтлэг гарч буй зөрчлүүдийг тээврийн хэрэгсэл дээр нь бодитоор үзүүлсэн. Бүтээлэгний бүрэн бүтэн байдал, гаалийн битүүмжлэлийг хэрхэн шаардлагын түвшинд хийх талаар заавар зөвлөгөө өглөө. Тээвэрлэгчийн эрх үүргийн талаар гарын авлага хийж тараалаа.

  Тээврийн жолооч нар нь гаалийн харилцаанд оролцож буй этгээдийн хувьд гаалийн хууль тогтоомж амьдралд аль хир нийцтэй байгаа болон зөрчил дутагдалын талаар нээлттэй ярилцлаа.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *